• CDG Poland Sp. z o.o. Chmielna 2 lok. 31 00-020 Warszawa, PL
  • +48 576 079 958 +48 574 229 760

Jakie finansowanie na zakup samochodu?

W chwili obecnej na rynku dostępny jest duży wachlarz usług finansowych zarówno dla osób prywatnych, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Przy współpracy z  bankami, firmami leasingowymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, oferujemy indywidualnie dopasowaną ofertę na finansowanie zakupu samochodu oraz najlepszą ofertę na jego ubezpieczenie.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszych marek: ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, BUGATTI, FERRARI, INFINITI, JAGUAR, JEEP, LAND ROVER, LAMBORGHINI, LEXUS, MASERATI, MERCEDES-BENZ, MINI, PORSCHE, ROLLS ROYCE, VOLVO. Po dokonaniu wyboru my zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

finansowanie na zakup samochodu - MoneyDostępne instrumenty finansowania zakupu samochodu:

  • kredyt, pożyczka
  • leasing
  • wynajem długoterminowy
  • zakup gotówkowy

finansowanie na zakup samochodu - kredyt

KREDYT

Jakie finansowanie na zakup samochodu? Może kredyt? To najprostsza forma finansowania dostępna zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Zaletą takiego finansowania jest fakt, pozyskania samochodu na własność od razu w momencie jego zakupu.  Najistotniejszą kwestią od strony kredytobiorcy jest optymalizacja rozłożenia rat kredytowych oraz zminimalizowanie sumy odsetek i prowizji bankowych. W przypadku przedsiębiorców, odsetki i wszelkie prowizje bankowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu, nabyty na kredyt środek trwały podlega normalnym odpisom amortyzacyjnym.

LEASING

Jakie finansowanie na zakup samochodu? Może leasing? To forma finansowania, w ramach której finansujący (inaczej nazywany leasingodawcą) przekazuje korzystającemu (inaczej nazywanemu leasingobiorcą) prawo do korzystania z samochodu na pewien określony w umowie czas. Leasingobiorca zobowiązuje się do płacenia leasingodawcy rat  leasingowych. Nabywającym z naszą pomocą samochody polecamy:

Leasing operacyjny

to najczęściej stosowana forma finansowania stosowana przez przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

Jest to umowa pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą, w myśl której przedmiot leasingu stanowi własność leasingodawcy i zostaje udostępniony do użytkowania leasingobiorcy, w zamian za opłaty rat leasingowych. Przedmiot leasingu jest środkiem trwałym amortyzowanym przez leasingodawcę, przez cały okres umowy leasingu. Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Po zakończeniu umowy leasingu przedmiot leasingu może zostać sprzedany leasingobiorcy za wcześniej ustaloną cenę lub zwrócony leasingodawcy. Zaletą leasingu operacyjnego jest możliwość szybkiego zaliczenia w koszty firmy, kosztów nabycia samochodu, dzięki czemu można obniżyć podatek dochodowy, jednocześnie nie jest wymagane posiadanie środków finansowych na zakup samochodu.

Zwiń...

Leasing finansowy

to umowa, w myśl której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy przedmiot leasingu w użytkowanie na czas określony, w zamian za raty leasingowe.

Czytaj więcej...

Przedmiot leasingu jest wykazywany w aktywach leasingobiorcy i podlega odpisom amortyzacyjnym. Raty leasingowe składają się z dwóch części kapitałowej i odsetkowej. Część odsetkowa traktowana jest jako koszt uzyskania przychodu. Leasing finansowy w aspekcie podatku VAT, traktowany jest podobnie jak dostawa towaru, zatem podatek VAT płacony jest w całości (od całej wartości przedmiotu leasingu) przez leasingobiorcę w momencie udostępnienia przedmiotu leasingu. Umowy leasingu finansowego najczęściej  zawierają przyrzeczenie odkupu dla leasingobiorcy za wartość końcową przedmiotu leasingu. Leasing finansowy jest formą finansowania pozwalającą na podnoszenie aktywów firmy bez angażowania dużej ilości środków finansowych.

Zwiń...

Leasing konsumencki

to od niedawna dopuszczona w Polsce forma finansowania.

Czytaj więcej...

Podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy (jest przez leasingodawcę amortyzowany) i jest udostępniony na czas określony leasingobiorcy w zamian za raty leasingowe, które leasingobiorca płaci leasingodawcy. Najczęściej umowie takiej towarzyszy przyrzeczenie odkupu za wartość końcową. Leasing konsumencki, choć mało w Polsce popularny, ma wiele zalet w stosunku do innej, dostępnej dla osób fizycznych formy finansowania, jaką jest kredyt: koszty leasingu finansowego są niższe od kosztów kredytu (z uwagi na możliwość  korzystania z odpisów amortyzacyjnych przez leasingodawcę), łatwiej uzyskać leasing konsumencki niż kredyt, leasingodawca jest obciążony dużo mniejszą ilością formalności  związanych z rejestracją, czy ubezpieczeniem samochodu niż w przypadku kredytu.

Zwiń...

Leasing z wysoką wartością wykupu

podatkowo i księgowo jest to klasyczny leasing operacyjny, z tym że wartość rezydualna (wartość końcowa) wynika z wartości rynkowej pojazdu po zakończeniu umowy leasingu.

Czytaj więcej...

Wartość końcowa jest gwarantowana i zawarta w umowie pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Jest to idealna forma finansowania dla każdego przedsiębiorcy, który chciałby angażować jak najmniejszą ilość środków finansowych. Istotą tej formy finansowania jest niska rata leasingowa. W rzeczywistości leasingobiorca przez okres trwania umowy spłaca sumę utraty wartości samochodu. W odróżnieniu od klasycznego leasingu operacyjnego końcowy wykup nie jest obligatoryjny.

Zwiń...

finansowanie na zakup samochodu - leasing

finansowanie na zakup samochodu - rental

NAJEM DŁUGOTERMINOWY

Jakie finansowanie na zakup samochodu? Może najem długoterminowy? Forma finansowania zdobywająca coraz większą popularność w Polsce, dostępna zarówno dla osób fizycznych jak i dla przedsiębiorców. Jest to umowa, w myśl której wynajmujący oddaje w użytkowanie na czas określony przedmiot najmu w zamian za wcześniej ustalone opłaty. Umowy najmu obejmują najczęściej koszty ubezpieczenia, serwisowania samochodu, sezonowej wymiany ogumienia, obsługi likwidacji szkód i innych czynności związanych z eksploatacją samochodu z wyłączeniem kosztów paliwa. Najem długoterminowy może zawierać przyrzeczenie pierwokupu za wcześniej określona wartość dla najemcy. Zaletą najmu długoterminowego jest duża przewidywalność kosztów użytkowania samochodu, oraz brak konieczności optymalizowania kosztów eksploatacji samochodu. Wadą jest konieczność deklarowania przebiegów. Rozliczenie najmu długoterminowego w przypadku przedsiębiorstw jest bardzo podobne do rozliczania leasingu operacyjnego, tzn. pojazd jest własnością wynajmującego i wynajmujący ma prawo do jego amortyzacji. Najemca natomiast może rozliczać koszty najmu,  jako koszty uzyskania przychodu.

ZAKUP GOTÓWKOWY

Jakie finansowanie na zakup samochodu? Może zakup gotówkowy? Polega na przelaniu przez nabywcę kwoty stanowiące równowartość samochodu na konto dealera. Dotyczy to zarówno osoby fizycznej, jak i przedsiębiorcy. Często kwota ta podzielona jest na dwie części: zaliczkę wpłacaną przy zawieraniu umowy i pozostałą kwotę przed odbiorem samochodu. Zaletą zakupu gotówkowego jest brak ryzyka związanego z pogorszeniem się sytuacji finansowej  kupującego, co może skutkować problemami z regularnym płaceniem rat leasingowych, rat kredytu, czy opłat najmu. Wadą jest konieczność zgromadzenia dużej ilości środków finansowych potrzebnych na zakup samochodu.

finansowanie na zakup samochodu - gotówka

Cars Dealer Group – samochody szyte na miarę…          O nas          Super oferty!!!         Oferta          Finansowanie          Aktualności          Kontakt

Layout

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin