Jakie finansowanie na zakup samochodu?

W chwili obecnej na rynku dostępny jest duży wachlarz usług finansowych. Zarówno dla osób prywatnych, jaki i małych, średnich, a także dużych przedsiębiorstw. Przy współpracy z bankami, a także firmami leasingowymi oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi oferujemy indywidualnie dopasowaną ofertę dla naszych klientów. Zarówno na finansowanie zakupu samochodu jak i najlepszą ofertę na jego ubezpieczenie. Dodatkowo w naszej ofercie znajdziecie Państwo możliwość zakupu GAP, a także przedłużeń gwarancji do swoich nowo zakupionych aut.

Zapraszamy do zapoznania się z jakże bogatą ofertą naszych marek: AUDI, BMW, JAGUAR, LAND ROVER, MERCEDES-BENZ, MINI, PORSCHE, VOLVO. Po dokonaniu wyboru my zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

finansowanie na zakup samochodu - MoneyDostępne instrumenty finansowania zakupu samochodu:

  • kredyt, pożyczka
  • leasing
  • zakup gotówkowy

KREDYT

Jakie finansowanie na zakup samochodu? Może kredyt? To najprostsza forma finansowania dostępna zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Zaletą takiego finansowania jest fakt pozyskania samochodu na własność w zasadzie od razu w momencie jego zakupu. Najistotniejszą kwestią od strony kredytobiorcy jest optymalizacja rozłożenia rat kredytowych, a także zminimalizowanie sumy odsetek oraz prowizji bankowych. Przedsiębiorca może zarówno odsetki, jak i wszelkie prowizje bankowe zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. A ponadto nabyty na kredyt środek trwały podlega normalnym odpisom amortyzacyjnym.

ZAKUP ZA GOTÓWKĘ

Jakie finansowanie na zakup samochodu? Może zakup gotówkowy? Polega na przelaniu przez nabywcę kwoty stanowiącej równowartość samochodu na konto dealera. Dotyczy to zarówno osoby fizycznej, jak i przedsiębiorcy. Często kwota ta podzielona jest na dwie części: zaliczki wpłacanej przy zawieraniu umowy, a w dalszej części pozostałej kwoty przed odbiorem samochodu. Zaletą zakupu gotówkowego jest brak ryzyka związanego z pogorszeniem się sytuacji finansowej kupującego. Jednakże zakup gotówkowy ma też wadę, czyli konieczność zgromadzenia dużej ilości środków finansowych potrzebnych na zakup samochodu.

LEASING

Jakie finansowanie na zakup samochodu? Może leasing? To forma finansowania, w ramach której finansujący (inaczej nazywany leasingodawcą) przekazuje korzystającemu (inaczej nazywanemu leasingobiorcą) prawo do korzystania z samochodu na pewien określony w umowie czas. Tym samym leasingobiorca zobowiązuje się do płacenia leasingodawcy rat  leasingowych. Naszymi partnerami leasingowymi są:

  • Impuls-Leasing Sp. z o.o. (grupa Raiffeisenlandesbank Górnej Austrii) – Sprawdź
  • PKO Leasing S.A.  – Sprawdź
  • Idea Getin Leasing S.A.  – Sprawdź

LEASING OPERACYJNY

Jest to umowa pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą, w myśl której przedmiot leasingu stanowi własność leasingodawcy. Tym samym zostaje udostępniony do użytkowania leasingobiorcy w zamian za opłaty rat leasingowych. Przedmiot leasingu jest środkiem trwałym amortyzowanym przez leasingodawcę przez cały okres umowy leasingu. Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Po zakończeniu umowy leasingu przedmiot leasingu powinien sprzedany leasingobiorcy za wcześniej ustaloną cenę. Zaletą leasingu operacyjnego jest możliwość szybkiego zaliczenia w koszty firmy kosztów nabycia samochodu. Tym samym można obniżyć podatek dochodowy. Jednocześnie nie jest wymagane posiadanie środków finansowych na zakup samochodu.

LEASING KONSUMENCKI

Jest to forma leasingu operacyjnego przeznaczonego dla osób prywatnych. Właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca i on go amortyzuje. Jest udostępniony na czas określony leasingobiorcy w zamian za raty leasingowe, które leasingobiorca płaci leasingodawcy. Umowie takiej towarzyszy przyrzeczenie odkupu za wartość końcową. Leasing konsumencki, choć mało w Polsce popularny, jednakże ma wiele zalet w stosunku do innej, dostępnej dla osób fizycznych formy finansowania, jaką jest kredyt. Koszty leasingu finansowego są niższe od kosztów kredytu (z uwagi na możliwość  korzystania z odpisów amortyzacyjnych przez leasingodawcę). Ponadto łatwiej uzyskać leasing konsumencki niż kredyt.

LEASING W WYSOKĄ WARTOŚCIĄ WYKUPU

Przez pryzmat podatków, a także w ujęciu księgowym jest to klasyczny leasing operacyjny, z tym że wartość rezydualna (wartość końcowa) wynika z wartości rynkowej pojazdu po zakończeniu umowy leasingu. Wartość końcowa jest gwarantowana i zawarta w umowie pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Dlatego też jest to idealna forma finansowania dla każdego przedsiębiorcy, który chciałby angażować jak najmniejszą ilość środków finansowych. Istotą tej formy finansowania jest niska rata leasingowa. W rzeczywistości leasingobiorca przez okres trwania umowy spłaca sumę utraty wartości samochodu. Natomiast w odróżnieniu od klasycznego leasingu operacyjnego końcowy przeważnie jest obligatoryjny.

GAP

GAP (Guaranteed Asset Protection) – gwarantowana ochrona kapitału. Jest formą zabezpieczenia samochodu przed utratą wartości. Znaczy to, że w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej Ubezpieczony odzyska pełną wartość fakturową pojazdu, gdyż wypłata z polisy GAP wyrówna różnicę pomiędzy wartością wypłaconego odszkodowania z polisy AC a wartością pojazdu z faktury. Polisa GAP to dobre rozwiązanie w przypadku zakupu pojazdu w finansowaniu zewnętrznym. Daje możliwość rozliczenia umowy finansowania bez dodatkowych opłat.

W ramach polis GAP współpracujemy z liderem na Polskim rynku w tej dziedzinie, czyli z firmą Defend Insurace Sp. z o.o.

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

Przedłużona Gwarancja to forma ubezpieczenia. Nazywa się Ubezpieczenie DEFEND Car Protect. Jest to forma zabezpieczenia, która pozwala aby w trakcie całego przewidzianego okresu użytkowania nie musieć martwić się o samochód. Zabezpiecza ona Nabywcę przez wydatkami głównie niespodziewanymi, ale także wspiera w przypadku wydatków eksploatacyjnych. Każdy producent obejmuje gwarancją producenta każde auto. Różnica jest tylko w długości okresu takiej gwarancji. Polecamy Nabywcom, którzy planują użytkować nowe auto jeszcze po upływie gwarancji producenta.

Przedłużone Gwarancje możemy Państwu zaproponować wespół z liderem w tej dziedzinie, czyli z firmą Defend Insurace Sp. z o.o.

UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW

Wespół z naszym partnerem jesteśmy w stanie zaproponować Państwu polisy ubezpieczeniowe na nowo zakupione pojazdy na poziomie dealerskim, czyli najniższym.

Naszym partnerem tej dziedzinie jest broker ubezpieczeniowy Multicon Sp. o.o.

Cars Dealer Group – samochody szyte na miarę…          O nas          Super oferty!!!         Oferta          Finansowanie          Aktualności          Kontakt

Layout

Nav Mode

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin